Tingimused

Külastades Ajalugu.net veebilehekülge tuleb teil nõustude allolevate tingimustega. Palun arvestage, et kui Te ei nõustu veebilehe kasutamise tingimustega, siis pole Teil lubatud lehte kasutada.

Kõik õigused avaldavatele audio-, video-, pildi- või tekstimaterjalidele kuuluvad nende omanikele.

Kasutajate poolt edastatud sisu peab vastama vanadele headele tavadele ja seadustele. Keelatud on lisada reklaamimaigulisi linke/pilte/tekstimaterjale jms. Ajalugu.net lehele. Ajalugu.net võib kõrvaldada kasutajate poolt edastatud info või kustutada kasutajakonto täielikult. Veebileheküljel ei solvata, ropendata, ähvardata ja teiste kasutajate vastu ollakse viisakas.

Käesoleva veebilehe sisu kasutamine on lubatud vaid isiklikul eesmärgil. Materjali kopeerimine või levitamine on lubatud ainult siis kui materjali juures on selgelt märgitud algallikana “http://www.ajalugu.net”. Materjali ärilistel eesmärkidel kopeerimisel ja levitamisel peab  andma teada oma soovist kasutajatugi@ajalugu.net

Edastades andmeid meie serverile kinnitate:
1) Antud materjal ei sisalda õigusvastast või avaldamiseks sobimatut infot;
2) Olete kõnealuse materjali omanik, või omate piiramatut õigust selle levitamiseks;
3) Lubate Ajalugu.net lehel materjali tasuta avaldada;
4) Annate õiguse materjali tasuta levitada;