Silt: muinas-Eesti

Eesti sise- ja välispiiride ajalugu: Muinas-Eesti piirid

1200 Tõenäoliselt eesti keelega üsna sarnaseid keeli kõnelevate läänemeresoomlastega asustatud maa hõlmas 12. sajandi lõpul tunduvalt suurema ala kui tänapäevane Eesti. Arvatavasti elas ka tänapäevasel riigiterritooriumil mitmeid etnilisi rühmi, aga preester Henrik kasutas enda kroonikas 13. sajandil juba eestlaste mõistet kui ühisnimetajat vähemalt Mandri-Eesti asukate kohta. Põhiline haldusüksus Muinas-Eesti aladel oli kihelkond, mida oli kokku…