Piirimuutused, kui Taani kuningas müüb enda valdused Saksa ordule

1346

Pärast Jüriöö ülestõusu (1343-45) mahasurumist oli Saksa ordu mässu summutamisel tegelikkuses Põhja-Eestis maa peremeheks saanud ning kõik sealsed linnused enda kontrolli alla võtnud.

(Pildil rohelisega Saksa ordu alad, Saarel-Lääne ja Tartu piiskopkond. Roosa joon – Tallinna diotsöösi piir, kollane Riia diotsöös)

Stensby lepinguga oli ordu küll neist aladest loobunud, aga tegelikkuses pretendeeris ta jätkuvalt nende liitmisele enda valdustega.

Peagi veendus Taani kuningas Valdemar IV, et kauge provintsi säilitamine poleks otstarbekas ning päevakorda tõusis selle müümine Saksa ordule. 29. augustil 1346. aastal sõlmitigi leping, millega Eestimaa läks 19 000 Kölni marga eest ordu valdusesse ning see anti valitseda Liivimaa ordumeistrile.

Taani kuningavõim oli 1330. aastatel tegelikult märkimisväärselt nõrgenenud. Kuningriigil ei olnud mõnda aega isegi üldiselt tunnustatud valitsejat. Kui Taani troonile tõusis Valdemar IV, oli ta lubanud enda õe kaasavaraks suurema rahasumma, mille hankimiseks oligi üks võimalus müüa Põhja-Eesti Saksa ordule – läbirääkimised selle üle olid juba mõned aastad käinud. Taani kuningriik ise oli suures ulatuses sel ajal ära panditud ning selle väljaostmiseks oli samuti raha tarvis.

1343. a hõivas ordu ülestõusu maha surudes juba reaalselt Põhja-Eesti ning kui 1346. a sõlmiti ametlik ostuleping, mingit võimuvahetust ei toimunud, sest linnused olid nagunii ordu käes. Ostu-müügi lepinguga sai aga printsess oma kaasavara ning Taani kuningriik enda pandid välja lunastada. Sporaadiliselt pretendeeris Taani kuningas ikkagi ka tulevikus sellele, et Põhja-Eesti talle kuulub. Ordu maavaldused Liivimaal laienesid aga ligi 67 000 km2 suuruseks.

 

Eesti ajaloo atlas. Tallinn, 2006
Kruus, Hans. (toim.) Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Tartu, 1937

Foto: A.Kriiska, A. Tvauri, A. Selart, B. Kibal, A. Andresen, A. Pajur Eesti Ajaloo Atlas 2006 lk 58

Kirjutis on pärist veebilehelt histrodamus.ee

veebruar_2011_138