Kategooria: NSV Liit

Märtsiküüditamine

Kasvavad maksukoormised kulaklikuks kuulutatud taludele suutsid küll vähesel määral sundida rahvast kolhoosidega liituma, aga see polnud andud võimudele meelepäraseid tagajärgi. Nii valmistuti „kulakluse kui klassi likvideerimiseks“, mis oli aset leidnud ka 1930. aastate alguse Venemaal sealse kollektiviseerimislaine ajal. Sellesse kolletiviseerimise mudelisse kuulus nii rõhuv maksusurve kui ka küüditamine. Ohtu küüditamiseks aimas juba varasemate aastatel ka…

Loe, millist kahju tekitas Tallinnale venelaste pommirünnak 1944. aasta 9. märtsil

Ajaloolane Jaak Juske võtab oma äsja ilmunud fotoraamatus «Tallinna märtsipommitamine 1944» kokku kahjud, mida Punaarmee pommirünnak Eesti pealinnale tekitas. Taasavaldame tänasel märtsipommitamise aastapäeval katkendi raamatust. Nõukogude lennuväe terrorirünnakus hukkus Tallinnas kokku 757 inimest (neist 586 tsiviilelanikku, 50 sõjaväelast ja 121 sõjavangi), 213 said raskeid ja 446 inimest kergeid haavu. Umbes 20 000 inimest jäi peavarjuta….

Stalini ajastu turismi reklaamid välismaalastele

Eelmse sajandi kolmekümnendatel muutus seni välismaalaste jaoks üsna kauge ja suletud Nõukogude liit turistide jaoks senisest veidi avatumaks. David Levine kes on selle kollektsiooni kokku kogunud on öelnud  “Nõukogude liit palkas kolmekümnendate alguses suurepäraseid graafilise disaini kunstnike propaganda, ajalehtede ja ajakirjade jaoks.“                            …

Välismaalastele mõeldud reklaamid NSV liidust

Viiekümnendad olid nõukogude reklaamitööstuse kuldaeg. Loodi mitmeid reklaamiga tegelevaid asutusi nagu Sojuztorgreklama”, “Rostorgreklama” mis pidid looma reklaame kodumaise turu jaoks. Kui aga tootmismahud kasvasid ja vajadus välisvaluuta järgi kasvas hakati tegema ka reklaame, selleks et oma toodangut väljaspool nõukogude piire müüa. Eksporditud asjade nimekirjast võib leida alkoholi, sigarette, tööriistu, autosid ja traktoreid ning isegi hobuseid. Peamine…

Vladimir Iljitš Lenini Surm

Vladimir Iljitš Lenin  oli Venemaa bolševike juht, Oktoobrirevolutsiooni läbiviija, Nõukogude liidu esimene valitsusjuht ja hiljem leninismi rajaja. See pilt temast on tehtud pärast kolme üleelatud insulti eelneval kahel aastal. Ta oli selleks ajaks halvatud ja täiesti tumm. Aastal 1918 õnnestus tal napilt pääseda tapmiskatsest saades siiski tõsiselt haavata mis tema tervist edaspidi tõsiselt mõjutas. 1922 aasta märtsis läks ta arstide…

II maailmasõja lõpu pidustused Moskvas punasel väljakul

  9. mai öösel kell 01:10 kuulsid need Moskvalased kes veel magama polnud läinud ning kellel juhtus raadio olema kaua oodatud uudist, Saksamaa on andnud alla, pikk ja kohutav sõda on lõpuks läbi. Üle 30 mljoni sõduri ja tsiviilisiku oli saanud surma, sõda oli Nõukogude liidu majanduse hävitanud, mitmed linnad nagu Stalingrad meenutasid kuumaastikku, mitu…